Advies op maat

U doet er binnen uw organisatie ongetwijfeld al veel aan om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te realiseren. Maar het op peil houden en verbeteren van het gewenste veiligheidsniveau is een continu proces. Vanuit goed werkgeverschap, maar uiteraard ook door de eisen die de wet- en regelgeving aan uw organisatie stelt, is het belangrijk u af te vragen of uw bedrijf op de goede manier invulling geeft aan het beleid rondom veilig en gezond werken. 

Vraag jezelf af

 • Voldoet mijn bestaande RI&E aan de wettelijke eisen?
 • Hoe kan er binnen mijn onderneming invulling worden geven aan het Plan van Aanpak uit de RI&E?
 • Op welke wijze kunnen we arbeidsrisico’s en verzuim verder reduceren?
 • Zijn procedures zo ingericht dat deze veilig werken stimuleren?
 • Voldoen we als werkgever wel volledig aan de arbeidsomstandighedenwet?

G&VW-beleid

Dit is een aantal vraagstukken waar u niet dagelijks mee te maken krijgt, maar wel essentieel zijn voor uw G&VW-beleid (Gezond & Veilig Werken). En die de nodige aandacht en expertise vereisen.
Wij kunnen u onder andere adviseren op het gebied van:

 • Het uitvoeren van een RI&E en invulling geven aan het Plan van Aanpak
 • Preventieve maatregelen om verzuim en ongevallen te reduceren
 • Ontwikkelen van veiligheids- en werkprocedures
 • Opstellen van een bedrijfsnoodplan
 • Ontwikkelen of herschrijven van arbobeleid
 • Opleidingen & veiligheidstrainingen

We leveren maatwerk

Wij leveren altijd maatwerk, afgestemd op de specifieke arbeidsomstandigheden binnen uw onderneming en branche.