Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Bedrijfsongevallen, beroepsziekten en (langdurig) ziekteverzuim zijn enorme kostenposten voor bedrijven. Om de risico’s binnen uw bedrijf goed inzichtelijk te hebben en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving is de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) een belangrijk instrument.

Risico's in kaart

De Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om de risico’s binnen uw bedrijf inzichtelijk te krijgen. Als werkgever bent u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht over een actuele RI&E te beschikken. Het PvA is een verplicht onderdeel van de RI&E. Hierin staat beschreven wat er nodig is om uw onderneming aan de actuele wet- en regelgeving te laten voldoen. Ook draagt de risico-inventarisatie preventief bij aan het reduceren van bedrijfsongevallen, beroepsziekten en (langdurig) ziekteverzuim.

Investeren in veiligheid ➜ Minder verzuim

Door te investeren in een veilige en gezonde werkomgeving, investeert u in de continuïteit van uw bedrijf én uw personeel. Dit vergroot de betrokkenheid van uw medewerkers en verhoogt de productiviteit. Een actuele RI&E is daarom onmisbaar binnen uw bedrijfsvoering. Sterker nog, als u niet over een volledige, actuele RI&E beschikt, riskeert u een boete.

Een RI&E laten opstellen door Vilinq betekent:

  • Inzicht in fundamentele risico’s binnen uw onderneming.
  • Minder verzuim door de investering in veiligheid en gezondheid.
  • U voldoet aan de Arbowetgeving, dus voorkomt u hoge boetes.

Bent u RI&E-plichtig?

Een RI&E is maatwerk, wij weten precies aan welke eisen uw branche en onderneming moet voldoen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.